Hos Lantmännen Cerealia er vi avhenginge av  bærekraftige og sunne gårder med gode avlinger. Det er derfor en integrert del av vår virksomhet å kontinuerlig søke å redusere vår klimapåvirkning.  Vi tror på kraften i å ha et verdikjedeperspektiv på utslipp – siden de største utslippene kan oppstå utenfor vår direkte kontroll. Videre mener vi det er gunstig at alle aktører i bransjen har en felles referanseramme, da dette skaper et godt grunnlag for samarbeid. Derfor har vi valgt å få våre klimamål validert av Science Based Targets-initiativet.

Innen 2030 forplikter Lantmännen Cerealia seg til å redusere klimagassutslipp med:

42%

fra Scope 1 & 2, fra et basisår i 2021.* 

25%

fra Scope 3, fra et basisår i 2021.* 

30%

(30,3%) fra FLAG, fra et basisår i 2021.*

Lantmännen Cerealia forplikter seg heller ikke til avskoging på tvers av sine primære avskogingstilknyttede varer, med en måldato 31. desember 2025.

Les vår pressemelding fra juni 2024 her

Faktaark Lantmännen Cerealia x SBTi:

Energi og industri: Lantmännen Cerealia forplikter seg til å redusere klimagassutslipp i Scope 1 og 2 med 42 % innen 2030 fra et basisår i 2021.* Lantmännen Cerealia forplikter seg også til å redusere Scope 3-klimagassutslipp fra innkjøpte varer og tjenester, kapitalvarer, drivstoff- og energirelaterte aktiviteter, transport og distribusjon bakover i verdikjeden, avfall generert i drift og forretningsreiser 25 % innen samme tidsramme.*
 *Målgrensen inkluderer landrelaterte utslipp og opptak fra bioenergiråstoff.
 
FLAG: Forest, Land and Agriculture. Lantmännen Cerealia forplikter seg til å redusere utslipp av klimagasser i omfang 30,3 % innen 2030 fra et basisår i 2021.** Lantmännen Cerealia forplikter seg heller ikke til avskoging på tvers av sine primære avskogingstilknyttede varer, med en måldato 31. desember 2025.
 **Målet inkluderer FLAG-utslipp og -fjerning.