Järna

I vårt anlegg i Järna produserer vi pasta og frokostprodukter. Kungsörnen pasta har blitt produsert i Järna siden introduksjonen i 1959.

Sertifikater

BRC

PDF (709 Kb)

Download
Koscher

PDF (236 Kb)

Download