Järna

I vårt anlegg i Järna produserer vi pasta og frokostprodukter. Kungsörnen pasta har blitt produsert i Järna siden introduksjonen i 1959.

Sertifikater

BRC

PDF (1,4 Mb)

Download
Koscher

PDF (42 Kb)

Download