Lantmännen Cerealia inngår i Lantmännen, et jordbrukssamvirke som eies av 19 000 jordbrukere, og med virksomheter i hele verdikjeden fra jord til bord. I Lantmännen Cerealia utvikler, produserer og markedsfører vi et stort sortiment av sunne og næringsrike produkter.

Åpenhet

LM Cerealia AS arbeider aktivt for å fremme grunnleggende menneske rettigheter og tilby anstendige arbeidsvilkår. Informasjon om hvordan selskapet håndterer faktiske og potensielle konsekvenser ved grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsvilkår finnes i:

Lov om virksamheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven) som er tilgjengelig i Lantmännen konsernets ”Års- och hållbaretsredovisning 2022”, s 141-143.

Les mer her

Våre varemerker

Gyllenhammars

Gyllenhammars er Sveriges eldste og mest tradisjonsrike korn-merkevare, og har levert produkter av høy kvalitet siden 1902.